פירוק וטיפול באסבסט

פירוק, טיפול וסילוק אסבסט צמנט הינו תחום הדורש זהירות, מקצועיות והשראות מתאימות.

סיבי האסבסט ידועים כגורמי סיכון גבוהים לסרטן הריאות ולכן, החוק מחייב בפעולות ספיציפיות ובמתן רישיונות לעוסקים במלאכה.

 

תהליכים טבעיים של בלאי החומר ומפגעי מזג האוויר עלולים לפורר את שכבת הבטון העוטפת את סיבי האסבסט וכתוצאה להביא לפגישה ממשית באדם.

 

טיפול לא נכון באסבסט עלול להביא לפגיעה לא רק בעובד הרשלן אלא גם בסביבתו.

 

חברת בני וצביקה מורשית, מטעם המשרד להגנת הסביבה, לפירוק, טיפול וסילוק אסבסט ומעסיקה צוות אמין, מקצועי ומיומן נשוא עבודות אלו.

 

לפרטים נוספים צור קשר