טיפול בקרקעות מזוהמות

בשנים האחרונות עולה המודעות לנושא זיהום קרקעות ולסכנות הבריאותיות וסביבתיות הנובעות ממנו.

אחת מקבוצות מזהמי הקרקע הנפוצה היא קבוצת המתכות הכבדות. לחלק מהמתכות הכבדות נטייה להצטבר במערכות ביולוגיות וחלקן רעילות לבני אדם. לפיכך, חשיפה למתכות כבדות, אף בריכוזים נמוכים ביותר, עלולה להביא לפגיעה בריאותית וסביבתית .

הקבוצה השנייה הנפוצה יותר היא זיהום קרקעות באמצעות דלקים כגון מזוט , סולר נפט ועוד .

 

זיהומים אלו נוצר על פי רוב באזור אחסנת הדלקים ו/או בתוואי הצנרת המובילה , במשך השנים תקלה או הזנחה גרמו לספיגת הדלקים בקרקע.

 

הטיפול הנפוץ כיום בקרקע זו הוא פינוי לאתר סילוק פסולת מסוכנת, לאתר סילוק פסולת מעורבת, לאתר סילוק פסולת יבשה או לשריפה. 

קיימת לעיתים האפשרות ניתן לטפל במקרים באתר עצמו על מנת לייעל את הטיפול ואת הוצאת החומר להפריד בין רמות הזיהום השונות.

 קבלת ההחלטה לגבי אופן הטיפול ומיקומו כמו גם, היעד לפינוי הקרקע או כל טיפול אחר, תלויה בגורמים שונים, ביניהם סוג המזהם, ריכוזו בקרקע, היקף הזיהום והרגישות הסביבתית באתר המזוהם.

חברת בני וצביקה מבצעת את העבודה החל משלב הבדיקות ועד המצאת האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים , במחיר אטרקטיבי ובלוח זמנים יעיל וקצר.