מאדנס - MADNESS
מאדנס - MADNESS
עוד מקבוצת בני וצביקה |> דמו גרין - הריסת מבנים | מריצה | גרין מיקס | ecpm - קידום אתרים

חפירה ודיפון

אספקת חומרי בנייה ותשתית ירוקים
הריסות מבנים בכל גודל ומורכבות
אישורי התקשרות עם אתר פסולת מורשה (טופס 4)
יזום פרויקטים סביבתיים
פירוק וטיפול באסבסט
פתרונות קצה
 
גריסה וניפוי באתר הלקוח
טיפול בקרקעות מזוהמות
פארקי המחזור