מאדנס - MADNESS
מאדנס - MADNESS
עוד מקבוצת בני וצביקה |> דמו גרין - הריסת מבנים | מריצה | גרין מיקס | ecpm - קידום אתרים

clsm

גרין CLSM - תערובת מילוי בעלת חוזק נמוך מבוקר
 

תיאור: CLSM היא תערובת צמנטית בעלת חוזק נמוך מבוקר, מסופקת לאתר בערבלי בטון, קלה לשימה וזרימה ובעלת כושר התהדקות עצמית. כמו כן החומר חפיר.
 

ייעוד: חומר מילוי לתעלות פתוחות ברוחב של עד 15 ס"מ ותחליף
לקרקע מהודקת ויציבה.
 

הרכב התערובת: חול ואגרגטים ושטופים בשילוב ייחודי של צמנט ומוספים כימיים.
 

שימה: בשפיכה ישירה, משאבות או כל דרך מקובלת אחרת.
 

יישום: לחומר יכולת מילוי והתהדקות עצמיים בזרימה חופשית, עפ"י הצורך ביישום החומר בשכבות.
 

תכונות החומר הטרי: התהדקות עצמית, עבידות גבוהה.
 

שימושים:
- תחליף לקרקע מהודקת היטב ויציבה (אינו מצריך הידוק כלשהו).
- תערובת CLSM משמשת גם כחומר מילוי מהודק לעטיפת צנרת תת קרקעית (ניתן להוסיף לו פיגמנט לסימון קוים שונים).
- מילוי מהודק בסמוך למבנים ובמקומות בהם לא ניתן לבצע עבודות מילוי והידוק של חומר יבש כתוצאה מקשיי גישה.
מילוי חללים בקרקע ובמבנים, ייצוב ומניעת סחף בקרקעות

לקריאה אודות טיט יבש >>