top of page

 GREENMIX - מיישמים כלכלה מעגלית בענף הבנייה 

GREENMIX מספקת שירותים תומכים ומוצרים לענף הבנייה והתשתיות.

החל ממתן היתרים, הריסות מבנים, איסוף וניהול פסולת בנייה, מחזור של פסולת הבנייה, ועד ייצור של חומרי גלם ממוחזרים ותערובות בטון ירוקות לבנייה חדשה. בנוסף אנו מפעילים צוותים מיוחדים לטיפול באסבסט, טיפול בקרקעות מזוהמות ומטרדים סביבתיים.

הקו המנחה שלנו הוא להפוך מטרד למשאב, ליזום ולפתח פתרונות ירוקים, איכותיים וכלכליים שמיטיבים הן עם ציבור הבונים והן עם הסביבה.

CLIENTS

בין לקוחותינו

חותם אמינות dun & bradstreet
CONTACT
bottom of page