top of page

מבנים מסוכנים בישראל - תמונת מצב מדאיגה. מי ידאג לדיירים במקרה של קריסה? הריסת מבנים מסוכנים.

עודכן: 22 במאי 2023

בשנתיים האחרונות אנו עדים לתופעה מדאיגה מאוד של חשש מקריסת מבנים ישנים ומסוכנים דוגמת הבניין שקרס ברחוב סרלין בחולון.

סכנת התמוטטות מיידית הוכרזה לאחר המקרה בחולון בבנייני מגורים בבני ברק, רמת גן, בטבריה ובקריית שמונה שם פונו הדיירים באופן בהול ממבנה מגוריהם למטרת הריסת המבנה המהווה סכנה לחיי אדם.


בהתאם לנתונים המדווחים בספרות המקצועית, אורך חיים ממוצע של בנייני מגורים מבטון שנבנו בישראל לפני שנות ה-80 עומד על כ- 50 שנים. לפי דוח מבקר המדינה, שתמציתו מוצגת בסרטון המצורף, בישראל יש עוד כ-610 אלף יחידות דיור שנבנו לפני 1980 ועדיין לא עברו את החיזוקים הנדרשים.


מה התוכנית הלאומית? מה עושות הרשויות המקומיות כדי לטפל בבעיה? בסרטון של 2 וחצי דקות הצליח משרד מבקר המדינה להעביר את הנתונים העיקריים והמסר הכל כך חשוב - התחדשות עירונית היא לא הזמנות כלכלית, היא הכרח! הריסת מבנים ישנים וחידושם תמנע אסון.


Comments


bottom of page