• greenmix_mng

מדיניות 0% הטמנה | Zero Landfill - סוף סוף על המפה!

ברכות לשרה החדשה במשרד להגנת הסביבה - גילה גמליאל, על העלאת המודעות לנושא צמצום ההטמנה הנדרש במדינת ישראל כיאה למדינות המפותחות בעולם. העלאת הנושא לסדר היום, בניית תוכנית פעולה והצבת יעדים הם יריית הפתיחה לעתיד נקי יותר, סביבתי ומקיים.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Ⓒ כל הזכויות שמורות, GREENMIX - קבוצת בני וצביקה 

LOGOWEBpng.png