top of page

על המשבר בחומרי הגלם לבנייה ותשתיות

צפו בצביקה דוד , יו"ר ומייסד הקבוצה שלנו וסגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ בהסבר פשוט וממוקד על המשבר הגובר בתחום חומרי הגלם לענף הבנייה ותשתיות ל- ערוץ הכנסת - The Knesset TV Channel.

בדו"ח האחרון שפורסם ע"י מבקר המדינה ניתנה התייחסות מפורטת על מחדל שנמתח לאורך שנים רבות בהן לא יושמו המלצות הממשלה להסדרה והבטחה של היצע חומרי הגלם לבנייה ושמירה על יציבות המחירים והשוק. זאת בנוסף לחוסר המיצוי המשווע של פוטנציאל מחזור הבנייה, ענף שלצערנו מדשדש מאחור במקום להיות בעדיפות לאומית עליונה.

גם הפתרונות קיימים ועם זאת... הצעדים הנדרשים לא מיושמים באופן שמסבר את הדעת ואשר יכול לקדם אותנו לפתרון המשבר. זוהי קריאת השכמה לרגולטור לפעול לשינוי המצב הקיים, לתכנן, ליישם, לתמרץ, ליזום חיבורים ושיתופי פעולה בין ארגונים וחברות בכדי לאפשר למדינה שלנו למזער את הנזק הכלכלי ולצלוח את המשבר על הצד הטוב ביותר.


25 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page