top of page
תמונת מוצר - סומסום ממוחזר ושטוף

סומסום ממוחזר ושטוף,
אגרגט בעל משקל מרחבי נמוך וערכים תפקודיים מעולים!

חותם אמינות dun & bradstreet
Iso-9001
תו מיוצר בישראל
סימון 100% ממוחזר

ייעוד ושימושים

תחליף מלא לחומר הטבעי. משמש כמילוי בסיס מתחת לריצוף, ייצור תערובות בטון ומוצרי בנייה.

תקינה ואישורים

אגרגטים ממוחזרים ושטופים עומדים בדרישות ת"י 5003. מערך גריסה, ניפוי ובקרת איכות בהתאם לת”ת 30. מערכת אבטחת איכות ISO 9001. עומד בדרישות לייצור בטון בהתאם לת”י 118.

הרכב

חומרים מינראליים טבעיים ממוחזרים ושטופים.

תכונות ויתרונות

# דירוג אחיד ויציב כתוצאה משימוש במערכת מתקדמת לגריסה וניפוי.

# משקל מרחבי יבש 1,190 - 1,250 ק”ג למ”ק -קל ביחס לאגרגט טבעי.

# המוצר נקי מכלורידים, סולפטים וחרסיות.

# יציבות בספרת הגרגר - גודל גרגר אחיד (תחום ההתפלגות נע בין 2mm - 9.5mm).

# מערך הייצור ואבטחת האיכות מתבצע במעבדה מקומית ברמה היומית.

# משקל מרחבי נמוך המאפשר ייצור בטונים ומוצרי בנייה קלים במיוחד.

# ערך סביבתי עצום! 100ֵ% חומרים ממוחזרים, ניתן לצמצם כ- 20% מהכרייה והחציבה של חומרי מחצבה טבעיים.

אספקה ושימה

ניתן לספק באמצעות משאיות / שקים וליישם גם באמצעות משאבה.

הזמנת אספקת התערובות תתבצע יום לפני מועד האספקה עד השעה 15:00 אצל הסדרן של המפעל הרלוונטי.

בטיחות

התערובת אינה מכילה חומרי מליטה (צמנט) ולכן אין חשש במגע ישיר בידיים. ניתן להתייחס לתערובת כחומר טבעי. פרטים נוספים בדף הבטיחות MSDS הנמצא באתר האינטרנט של הקבוצה.

המוצר הינו 100% ממוחזר, שטוף ואיכותי.  שימוש במוצר יזכה את הפרויקט בניקוד לבנייה ירוקה ועוזר בשימור איכות הסביבה וארץ נקייה יותר.

תקריב סומסום ממוחזר ושטוף

להורדת דף מוצר
כולל תעודות ובדיקות מעבדה

bottom of page