top of page
חומרי גלם ממוחזרים - תמונה לדף מוצר

חומרי גלם ממוחזרים לבנייה חדשה, פיתוח ותשתיות

ייעוד ושימושים

יצור אגרגטים גסים ודקים (ממוחזרים) שמקורם בחומרים מינראליים טבעיים (הריסות מבנים/ פסולת בנייה).

תקינה ואישורים

אגרגטים ממוחזרים ושטופים  ת"י 5003.

מערך גריסה, ניפוי ובקרת איכות בהתאם לת”ת 30.

מערכת אבטחת איכות ISO 9001. עומדים בדרישות החומרים לייצור בטון בהתאם לת”י 118.

אישור של מכון התקנים לייצור מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה בהתאם ל- ת"י 1886.

הרכב

חול שטוף ממוחזר | שומשום שטוף ממוחזר | מצע ב’ ממוחזר

תכונות ויתרונות

# באתר מערכת גריסה, שטיפה וניפוי מתקדמת

   בהתאם לתקינה המבטיחה איכות ועמידה בכל דרישות המתכנן.

# משקל מרחבי של אגרגטים ממוחזרים קל יותר בהשוואה לחומרי מתחרים.

# חול ממוחזר ושטוף - איכותי ביותר כיוון שנטול מנוכחות חרסיות.

# גודל האגרגטים הממוחזרים בעל אחידות גבוהה מאוד ביחס לחומרים טבעיים.

# מערך הייצור ואבטחת האיכות מתבצע במעבדה מקומית ברמה היומית.

# ערך סביבתי עצום! 100ֵ% חומרים ממוחזרים, ניתן לצמצם כ-20 אחוזים מהכרייה והחציבה המתבצעים כיום.

אספקה ושימה

ניתן לספק באמצעות משאיות / שקים וליישם גם באמצעות משאבה (חול/שומשום).

הזמנת אספקת התערובות תתבצע יום לפני מועד האספקה עד השעה 15:00 אצל הסדרן של המפעל הרלוונטי.

בטיחות

התערובות אינן מכילות חומרי מליטה (צמנט) ולכן אין חשש במגע ישיר בידיים.

ניתן להתייחס לתערובת כחומר טבעי. פרטים נוספים בדף הבטיחות MSDS הנמצא באתר האינטרנט של הקבוצה.

החומרים מבוססים על 100% אגרגטים ממוחזרים וירוקים.

שימוש בחומרים יזכה את הפרויקט בניקוד לתקן 5281 לבנייה ירוקה.

שימוש בחומרים ממוחזרים מיישם כלכלה מעגלית במיטבה ותורם לשמירת איכות הסביבה בה אנו חיים.

חומרי גלם ממוחזרים - חול, סומסום ומצע ב
לוגו GREENMIX
bottom of page