top of page
תמונת מוצר - מצע ב' ממוחזר

חומר מינראלי גרוס, ממוחזר ואיכותי לפי דרישת תקן, ליישום בפיתוח ותשתיות.

חותם אמינות dun & bradstreet
לוגו תו איכות Iso-9001
תו מיוצר בישראל
סימון 100% ממוחזר

ייעוד ושימושים

מצע ב’ / נברר ממוחזר מורכב מחומרים מינרליים שמקורם בהריסות מבנים, מוצרי בנייה וחפירה.

חומר מינרלי אינרטי המהווה שכבת ביניים בין מיסעה לשכבות המילוי, משמש גם למילוי חללים כתחליף קרקע.  

תקינה ואישורים

מערך גריסה, ניפוי ובקרת איכות בהתאם לת”ת 30. מערכת אבטחת איכות ISO 9001.

אישור של מכון התקנים לייצור מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה בהתאם ל- ת"י 1886  ות”ת. 30. 

הרכב

חומרים מינראליים טבעיים ממוחזרים.

תכונות ויתרונות

#דירוג אחיד ויציב כתוצאה משימוש במערכת מתקדמת לגריסה וניפוי.

# מעקב יומי של מעבדת איכות פנימית על דירוג ואיכות המוצר.

# מערכת מיון והפרדה של פלסטיק לסוגיו, עץ ומתכות.

נעשה שימוש במערכת של מפוחים, מגנטים ומאווררים ייחודיים לסילוק מזהמים.

# ערך סביבתי עצום! 100% חומרים ממוחזרים, ניתן לצמצם כ- 20% מהכרייה והחציבה של חומרי מחצבה טבעיים.

אספקה ושימה

ניתן לספק באמצעות משאיות שונות בהתאם לצרכי הלקוח.

הזמנת אספקת התערובות תתבצע יום לפני מועד האספקה עד השעה 15:00 אצל הסדרן של המפעל הרלוונטי.

בטיחות

החומר אינו מכיל חומרי מליטה (צמנט) ולכן אין חשש במגע ישיר בידיים.

ניתן להתייחס לתערובת כחומר טבעי. פרטים נוספים בדף הבטיחות MSDS הנמצא באתר האינטרנט של הקבוצה.

המוצר הינו 100% ממוחזר ואיכותי.  שימוש במוצר יזכה את הפרויקט בניקוד לבנייה ירוקה ועוזר בשימור איכות הסביבה וארץ נקייה יותר.

תקריב מוצר - מצע ב' ממוחזר

להורדת דף מוצר

כולל תעודות ובדיקות מעבדה

Anchor 1
bottom of page