top of page

 הריסת מבנים, מיחזור, פינוי וניהול פסולת בניין.

GREENMIX - מיישמים כלכלה מעגלית במיטבה!

החברה מספקת שירותים תומכים ומוצרים ממוחזרים לענף הבנייה והתשתיות.

הקו המנחה שלנו הוא להפוך מטרד למשאב - ליזום ולפתח פתרונות ירוקים, איכותיים וכלכליים שמיטיבים עם ציבור הבונים ועם הסביבה.

CLIENTS
יצירת קשר

לקוחות וארגונים שסומכים עלינו

חותם אמינות dun & bradstreet
bottom of page