- GREENMIX -
מיישמים כלכלה מעגלית בענף הבנייה 

GREENMIX מספקת שירותים תומכים ומוצרים לענף הבנייה והתשתיות.  

החל ממתן היתרים, ביצוע הריסות מבנים, איסוף וניהול של פסולת בנייה, מחזור פסולת הבנייה, ועד ייצור של חומרי גלם ממוחזרים ותערובות בטון ירוקות לבנייה חדשה. 

הקו המנחה שלנו הוא להפוך מטרד למשאב, ליזום ולפתח פתרונות ירוקים, איכותיים וכלכליים שמיטיבים עם ציבור הבונים ועם הסביבה.

 

לקוחות וארגונים שסומכים עלינו

EDI_Logo_Member
EDA_Membe  | לוגו חברות בארגון האירופאי להריסות מבנים
חותם אמינות dun & bradstreet