GREEN CLSM - תערובת צמנטית , דף מוצר
חותם אמינות dun & bradstreet
Iso-9001-2015.png
תו מיוצר בישראל

תערובת צמנטית על בסיס אגרגטים ממוחזרים

ייעוד ושימושים

למילוי חללים לצרכים שונים וייצוב קרקע .
פרויקטים בתחום התשתיות : דיפון, בניית מיסעה, כיסוי צנרת, ביוב וכ"ו. 
פרויקטים של בנייה חדשה : תערובת איכותית לריצוף, תחליף לחול וסומסום.

תקינה ואישורים

התערובת עומדת במפרטי האיכות האמריקאים ASTM ומיוצרת במפעל מאושר ע”י מכון התקנים ת”ת 118.
מערכת ניהול איכות ISO 9001.
צמנט - ת”י 1, חול וסומסום שטופים וממוחזרים - ת”י 5003, אפר פחם - ת”י 1209, מוספים - ת”י 896.

הרכב

צמנט, סומסום וחול שטופים וממוחזרים, תוספים כימיים.

תכונות ויתרונות

# חיסכון במשקל המרחבי (קל יותר מתערובות המיוצרות מחומרי מחצבה).
# יישום ופיזור קלים ופשוטים ע"י כל משאבת בטון או משאבת חול. 
   (במקרה ומדובר בתערובת יבשה).
# מונע שקיעות וקריסות בכביש | מתפלס בקלות ואינו מצריך הידוק כלל.
# ניתן לחפירה עתידית לצורך תיקונים ובקרה.
# חוסך בעלויות זמני עבודה ועלויות תפעול בשטח.
# חום ה
ידרציה נמוך בהשוואה לבטון רגיל.
# ללא סגרגציה (הפרדות המוצקים מהעיסה הצמנטית).

אספקה ושימה

המוצר מסופק בדרגות חוזק שונות (בגיל 28 יום) בהתאם לדרישת הלקוח.
(חוזק נמוך 0.3-0.7 מגפ”ס, חוזק בינוני 0.7-3.0 מגפ”ס, חוזק גבוה 3.0-8.0 מגפ”ס).

אספקה ע"י ערבלים כתערובת יבשה או בתוספת מים.
הזמנת אספקת התערובות תתבצע יום לפני מועד האספקה עד השעה 15:00 אצל הסדרן של המפעל הרלוונטי.

בטיחות

הבטון הינו חומר בסיסי חזק (PH 13 ומעלה), גורם לרגישות בעור וצריבה בעיניים, יש להעזר בכפפות ומשקפי מגן.
במקרה של פגיעה בעיניים לשטוף עם מים ולפנות לרופא, פרטים נוספים בדף הבטיחות MSDS הנמצא באתר האינטרנט של הקבוצה.

התערובת מבוססת על 100% אגרגטים ממוחזרים וירוקים.

שימוש בתערובת יזכה את הפרויקט בניקוד לתקן 5281 לבנייה ירוקה.

שימוש בחומרים ממוחזרים מיישם כלכלה מעגלית במיטבה ותורם לשמירת איכות הסביבה בה אנו חיים.

נתוני מעבדה - CLSM