top of page
לוגו גרין מיקס - כחול

 אישורי התקשרות לטופס 4

לחצ/י להורדת טופס להצהרה על הערכת כמות פסולת בניין -->

השתמש/י במחשבון לחישוב הערכת כמות
הפסולת בפרוייקט הבנייה

*המחשבון משמש להערכה בלבד ואין להסתמך עליו לביצוע עסקאות מסויימות או פעולות כלשהן. מטרת המחשבון היא להוות כלי עזר בנוסף לחישובים ידניים ו/או הצלבת נתונים עם חישובים אחרים. אתר GREENMIX קבוצת בני וצביקה, אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על חישוב שבוצע במחשבונים המופיעים באתר, בפרט, או על כל תוכן אחר המופיע באתר.

אישור התקשרות לצורך קבלת היתר בנייה לטופס 4

כחלק מהליכי הרישוי והאישור של הרשויות לקבלת היתר בנייה / היתר הריסה ואישור על בנייה ירוקה,  עולה הדרישה להצגת הסכם אישור התקשרות עם אתר מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת בניין.

GREENMIX מנפיקה עבור לקוחותיה אישור התקשרות ואישור הטמנה לטופס 4 - ללא עלות! בכפוף לחתימה על הסכם אשר מבטיח את פינוי הפסולת לאתר מחזור מורשה מוסכם.

מה מטרת אישור ההתקשרות?

רכישת אישור התקשרות מאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין, מעניקה לרוכש האישור את הזכות לפנות את פסולת הבניין העתידית שתיווצר בפרויקט הבנייה / פרוייקט ההריסה לאתר מורשה וייעודי לטיפול בפסולת בניין. מטרת העל של אישורי ההתקשרות היא להבטיח מראש את פינוי פסולת הבניין לאתר טיפול ומיחזור ובכך למנוע את שפיכת הפסולת בטבע ובשטחים הפתוחים ע"י השלכה פיראטית ולמזער את ההטמנה של הפסולת ע"י מיחזור ושימוש חוזר בתוצרים.

GREENMIX, קבוצת בני וצביקה מפעילה פארקי מחזור מתקדמים לפסולת בניין בהן היא קולטת, ממיינת וממחזרת את פסולת הבניין לחומרים ומוצרים המושבים לשימוש חוזר בענף הבנייה והתשתיות. החברה מנפיקה את אישורי ההתקשרות הנדרשים ליזמים, קבלנים, אדריכלים ולבונים פרטיים.

איך נדע להעריך את כמות פסולת הבניין שצפויה להיווצר?

על פי תחשיבי המשרד לאיכות הסביבה מקדם החישוב לכמות הפסולת המינימאלית הינו:

* 0.2 טון / מ”ר =  בנייה רגילה למגורים.

* 0.06 טון / מ”ר בנייה טרומית למגורים.

* 0.15 טון / מ”ר = בנייה ציבורית ומשרדים.

* 0.1 טון / מ"ר = מסחר, תעשייה וחקלאות.

* 0.03 טון / מ”ר = מרתפים.

* 1.5 טון / מ”ר = הריסה.

* 2 טון/מ"ר = חפירה / עודפי עפר.

'כתב הצהרת כמויות' ימולא בדר"כ ע"י אדריכל/מהנדס הפרוייקט.

אישורים נוספים הרלוונטיים לאישור ההתקשרות

1. אישור התקשרות = נדרש בשלב הראשוני למטרת אישור לוועדות תכנון ובנייה לצורך קבלת היתרי בנייה. 

 

2. אישור הטמנה = נדרש בסיום העבודה לאחר פינוי פסולת הבניין (אישור על כמות פסולת הבניין שהתקבלה באתר הטיפול המורשה)  ונדרש לצורך קבלת טופס אכלוס/טופס 4. 

3. אישור לקבלת ניקוד לבנייה ירוקה = אישור בגין מחזור וטיפול בפסולת בניין בהתאם לתקן 5281 (בנייה ירוקה).

מה כדאי להכין לפני הבקשה לקבלת אישור התקשרות?

שם המבקש | מס’ הבקשה להיתר הבנייה | מס’ גוש / חלקה ומגרש | כתובת האתר | כמות מ”ר לבנייה | כמות הפסולת המוערכת.

 

הפרטים הנ"ל ימולאו על גבי טופס הצהרת כמויות אשר יוגש בליווי חתימה של מהנדס או אדריכל לעירייה או הרשות המקומית (ניתן להוריד טופס לדוגמא מטעמנו).

מה קורה אחרי שמקבלים את אישור ההתקשרות?

עם סיום עבודת הבנייה / עבודות ההריסה או השיפוץ ולאחר שהפסולת פונתה לאחד מאתרי המחזור שלנו,

אנו מוודאים שכמות הפסולת שפונתה תואמת לכמות הפסולת שהוצהרה באישור ההתקשרות הראשוני ובמידה שהכל תקין אנו מנפיקים ללקוחותינו אישור הטמנה המהווה תנאי הכרחי לקבלת טופס 4. 

***חשוב מאוד לוודא מול קבלן הבנייה / מנהל העבודה בשטח שהפסולת אכן תפונה לאתר הטיפול בפסולת שמולו נחתם אישור ההתקשרות. לא יהיה ניתן להנפיק אישור הטמנה במידה והפסולת לא תגיע בפועל לאתר המחזור המוסכם. 

נשמח גם ללוות אתכם במקצועיות ויעילות בכל תהליך הבנייה, בין אם יש לכם צורך בהריסת מבנה, פינוי פסולת הבניין במכולות או משאיות, אספקת חומרי גלם ממוחזרים וירוקים ואספקת תערובות צמנטיות ירוקות וממוחזרות.

זקוקים לאישור התקשרות לטופס 4?

צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם, נדאג לתת לכם הסבר מפורט על התהליך הצפוי,

ונלווה אתכם כל הדרך מקבלת אישור ההתקשרות ועד לפינוי הפסולת והנפקת אישור ההטמנה לטופס 4.

תמונה לתיאור שירות - אישורי התקשרות
Anchor 1
bottom of page