top of page
לוגו גרין מיקס - כחול

 אישורי התקשרות לטופס 4

לחצ/י להורדת טופס להצהרת כמות פסולת בניין -->

השתמש/י במחשבון לחישוב הערכת כמות
הפסולת בפרוייקט הבנייה -->

*המחשבון משמש להערכה בלבד ואין להסתמך עליו לביצוע עסקאות מסויימות או פעולות כלשהן. מטרת המחשבון היא להוות כלי עזר בנוסף לחישובים ידניים ו/או הצלבת נתונים עם חישובים אחרים. אתר GREENMIX קבוצת בני וצביקה, אינו אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על חישוב שבוצע במחשבונים המופיעים באתר, בפרט, או על כל תוכן אחר המופיע באתר.

כחלק מהליכי הרישוי והאישור של הרשויות לקבלת היתרי בנייה ככלל ובנייה ירוקה בפרט,  עולה הדרישה להצגת הסכם אישור התקשרות עם אתר מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת בניין.

GREENMIX מנפיקה עבור לקוחותיה אישור התקשרות ואישור הטמנה לטופס 4 - ללא עלות! בכפוף לחתימה על הסכם אשר מבטיח את פינוי הפסולת לאתר מחזור מורשה מוסכם.

אישור התקשרות לטופס 4 - מה זה אומר?

רכישת אישור התקשרות מאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין, מעניקה לרוכש את הזכות לפנות את פסולת הבניין העתידית שתיווצר בתהליך הבנייה לאתר מחזור ייעודי. מטרת אישורי ההתקשרות היא להבטיח מראש את הגעת הפסולת לאתר טיפול ומחזור מורשה ולמנוע את הגעתה לטבע ולשטחים הפתוחים.

GREENMIX, קבוצת בני וצביקה מפעילה פארקי מחזור לפסולת בניין בהן היא קולטת וממחזרת את פסולת הבניין.

החברה מנפיקה את אישורי ההתקשרות הנדרשים ליזמים, קבלנים, אדריכלים ולבונים פרטיים.

איך נדע לחשב כמה פסולת בניין צפויה להיווצר?

על פי תחשיבי המשרד לאיכות הסביבה מקדם החישוב לכמות הפסולת המינימאלית הינו:

* 0.2 טון / מ”ר =  בנייה רגילה למגורים.

* 0.06 טון / מ”ר בנייה טרומית למגורים.

* 0.15 טון / מ”ר = בנייה ציבורית ומשרדים.

* 0.1 טון / מ"ר = מסחר, תעשייה וחקלאות.

* 0.03 טון / מ”ר = מרתפים.

* 1.5 טון / מ”ר = הריסה.

* 2 טון/מ"ר = חפירה / עודפי עפר.

'כתב הצהרת כמויות' ימולא בדר"כ ע"י אדריכל/מהנדס הפרוייקט.

סוגי האישורים:

# אישור התקשרות = אישור לוועדות תכנון ובנייה לצורך קבלת היתרי בנייה. 

# אישור הטמנה = אישור בגין טיפול בפסולת לצורך קבלת טופס אכלוס/טופס 4. 

# אישור לקבלת ניקוד לבנייה ירוקה = אישור בגין מחזור וטיפול בפסולת בניין בהתאם לתקן 5281 (בנייה ירוקה).

מה כדאי להכין לפני הבקשה לקבלת אישור?

שם המבקש | מס’ הבקשה להיתר הבנייה | מס’ גוש / חלקה ומגרש | כתובת האתר | כמות מ”ר לבנייה |כמות הפסולת המוערכת חתומה ע”י מהנדס או אדריכל.

 

מה קורה אחרי שמקבלים את אישור ההתקשרות?

עם סיום עבודת הבנייה / הריסה / שיפוץ ולאחר שהפסולת שנוצרה בתהליך פונתה לאחד מאתרי המחזור שלנו,

אנו מוודאים שכמות הפסולת שפונתה תואמת לכמות הפסולת שהוצהרה באישור ההתקשרות ובמידה שהכל תקין אנו מנפיקים ללקוחותינו אישור הטמנה המהווה תנאי הכרחי לקבלת טופס 4. 

*חשוב מאוד לוודא מול קבלן הבנייה / מנהל העבודה בשטח שהפסולת אכן תפונה לאתר הטיפול בפסולת שמולו נחתם אישור ההתקשרות. לא יהיה ניתן להנפיק אישור הטמנה במידה והפסולת לא תגיע בפועל לאתר המחזור המוסכם. 

נשמח גם ללוות אתכם במקצועיות ויעילות בכל תהליך הבנייה, בין אם יש לכם צורך בהריסת מבנה, ניהול ושינוע הפסולת, אספקת מכולות, אספקת חומרי גלם ממוחזרים וירוקים ואספקת תערובות צמנטיות ירוקות וממוחזרות.

זקוקים לאישור התקשרות לטופס 4?

צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם, אנחנו נדאג לתת לכם הסבר מפורט על התהליך הצפוי,

ונלווה אתכם כל הדרך מקבלת אישור ההתקשרות ועד לפינוי הפסולת והנפקת אישור ההטמנה לטופס 4.

תמונה לתיאור שירות - אישורי התקשרות
Anchor 1
bottom of page