top of page
לוגו גרין מיקס - שחור

פתרונות למטרדים סביבתיים

חברת GREENMIX מקבוצת בני וצביקה יוזמת, מובילה ומקיימת שיתופי פעולה עם גופים בתחום איכות הסביבה בארץ ובעולם ובמקביל מנהלת פרוייקטים סביבתיים בהיקף נרחב. השירותים והפתרונות שאנו מציעים בתחום המפגעים הסביבתיים מותאמים לצרכי הלקוחות שלנו ולסיטואציה הספציפית שנידונה, נמנה כאן את העיקריים שבהם:

 

פירוק וטיפול באסבסט - תחום הדורש מקצועיות רבה והרשאות מתאימות. סיבי האסבסט ידועים כגורמי סיכון גבוהים לסרטן הריאות ומחלות נוספות. תהליכים טבעיים של בלאי החומר ופגיעות מזג האוויר עלולים לפורר את מעטפת סיבי האסבסט ולהביא לפגיעה ממשית בעובד המבצע עבודה בקרבתו ובבני האדם שבסביבה. GREENMIX הינה בעלת רישיון לפירוק, טיפול וסילוק אסבסט מטעם המשרד לאיכות הסביבה ומעסיקה צוות מקצועי ומיומן לביצוע עבודות אלו.

 

טיפול בקרקעות מזוהמות - אחת מקבוצות מזהמי הקרקע הנפוצות ביותר היא קבוצת המתכות הכבדות. לחלק מהמתכות הכבדות יש נטייה להצטבר במערכות ביולוגיות וחלקן רעילות לבני אדם. חשיפה בריכוזים נמוכים ביותר עלולה להביא לפגיעה בריאותית וסביבתית. הקבוצה השנייה הנפוצה יותר היא זיהום קרקעות באמצעות  דלקים תקניים כמו מזוט, סולר, נפט ועוד.

ניתן לטפל בקרקעות אלו בקלות רבה יחסית ע”י פינוי לאתר טיפול ייעודי או ע”י טיפול באתר.

קבלת החלטה לגבי צורת הטיפול ומיקום הטיפול, היעד לפינוי הקרקע או כל טיפול אחר תלויה בגורמים שונים בהם סוג המזהם / ריכוזו בקרקע / היקף הזיהום והרגישות הסביבתית באתר המזוהם.

GREENMIX תבצע את העבודה החל משלב הבדיקות ועד המצאת האישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים, במחיר תחרותי, מקצועיות חסרת פשרות ולוח זמנים קצר.

גריסה, ניפוי ומחזור פסולת באתר הלקוח - GREENMIX מפעילה מערכים ניידים מהמתקדמים בעולם לגריסה, ניפוי, הפרדה ומחזור פסולת בנייה ברמה הגבוהה ביותר. העבודה מתבצעת באתר הלקוח והכול תוך עמידה בתקנים ובדרישות הגורמים המוסמכים לרעש ואבק.

כיום, שמחירי הסולר מרקיעים שחקים ועתודות ההטמנה במדינה הצטמצמו והתייקרו לאין שיעור, אין ספק כי הפתרון שלנו חוסך לך - הלקוח, את ההוצאות העיקריות בהליך פינוי הפסולת בהן הובלת הפסולת והטמנתה.

 

פרוייקטים סביבתיים - החברה משתפת פעולה עם גורמים שונים בכדי לקדם את תחום המחזור, בין אם מדובר על פרוייקטים לפיתוח תעשיות מחזור, קידום מו”פ בנושא, קידום התאגדויות ושיתופי פעולה ליצירת סימביוזה תעשייתית ועוד. החברה מזמינה כל גורם רלוונטי שמעוניין בשיתוף פעולה סימביוטי להעלאת המודעות ולקידום מדיניות סביבתית ומקיימת. שמירה על ארץ ישראל יפה ומקיימת היא ערך עליון עבורנו, למעננו ולמען הדורות הבאים.

זקוקים לפתרונות לטיפול במטרדים סביבתיים?

צרו קשר ונשמח לספק את כל המידע הרלוונטי ולתת לכם שירות מקצועי ואמין.

Anchor 1
bottom of page