top of page
מילוי צמנטי לתשתיות

תערובת ירוקה לסלילה וייצוב קרקע

חותם אמינות dun & bradstreet
Iso-9001-2015
תו מיוצר בישראל

ייעוד ושימושים

ייצוב קרקע - דרך סלולה.

תקינה ואישורים 

מערך גריסה, ניפוי ובקרת איכות בהתאם לת”ת 30.

התערובת מיוצרת במפעל מאושר ע"י מכון התקנים ת"ת 118 .

מערכת ניהול איכות ISO 9001.

אישור של מכון התקנים לייצור מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה בהתאם ל- ת"י 1886. 

הרכב

צמנט, חומרים מינראליים טבעיים 100% ממוחזרים. ניתן לספק את התערובת רטובה / יבשה, בהתאם לדרישת הלקוח.

תכונות ויתרונות

# משקל מרחבי מהודק =  1,970-1,900 ק"ג/מ"ק

# חוזק בגיל 28 יום = 7 מגפ"ס ( בתערובת יבשה יש להדק לבצע הידוק ואשפרה למשך 48 שעות לפחות, בתערובת רטובה   

   אין צורך).

# זמן עבידות - לתערובת יבשה מינימום 60 דקות.

# התערובת מתקשה לאחר 24 שעות (בדומה לבטון).

# תערובת יציבה, לא מתפרקת בתהליך של ייבוש והרטבה ולא נשחקת.

#  בעלת יכולת העמסה גבוהה מאוד.

# לא מפרישה חומרים מסוכנים במגע עם מים ( מי נגר).

# בדיקת חוזק לפי תקן ת"י 26 (קוביות).

# המצע המצומנט אינו  מסיס ולא מפריש חומרים מזיקים ומסוכנים לקרקע.

אספקה ושימה

אספקת תערובות רטובות בערבלים (כמות מינימום 8 קוב) / אספקת תערובות יבשות במשאיות רכינה -  דאבל (11 קוב מינימום) או פול (22 קוב מינימום).

יש לוודא אשפרה תקנית על מנת למנוע סדקים ופגיעה באיכות התערובת.

הזמנת אספקת התערובות תתבצע 2 ימי עבודה לפני מועד האספקה עד השעה 15:00 אצל הסדרן של המפעל הרלוונטי.

בטיחות

הבטון הינו חומר בסיסי חזק (PH 13 ומעלה), העלול לגרום לרגישות בעור וצריבה בעיניים, יש להעזר בכפפות ומשקפי מגן. במקרה של פגיעה בעיניים לשטוף עם מים ולפנות  לרופא,  פרטים נוספים בדף הבטיחות MSDS הנמצא באתר האינטרנט של הקבוצה.

 

התערובת הינה ירוקה, היא משלבת חומרים ממוחזרים שטופים ואיכותיים. שימוש בתערובת יזכה את הפרויקט בניקוד ירוק בבנייה ירוקה ועוזר בשימור איכות הסביבה וארץ נקייה יותר.

bottom of page